Preambule, aneb proč to děláme

1. Články zveřejněné na webu www.vysluhy.cz se týkají jevů či věcí, které nejsou zcela srozumitelné pro dnešní populaci, které se autorům článků nelíbí nebo na ně chtějí z různých příčin poukázat.

2. Chceme Vám nabídnout alternativu k současné masové informační produkci. Chceme se zamýšlet nad věcmi ne zcela zřejmými a jasnými a pokládat si otázku: "Komu to vše prospívá?"

3. Nehledáme fantastické pravdy, ale skutečnosti dané, ať historicky či společensky.

4. Uvědomujeme si, že řešením je společnost, v jejímž centru pozornosti je člověk, nikoli zisk, či politické zájmy.

5. Žijeme ve světě, kde si lidé těžce vybojovali svobodu slova jako jedno ze svých základních práv. Toto právo budeme hájit, prosazovat i využívat. Můžete vyjádřit svůj názor v diskusi, ovšem očekáváme názor věcný a kreativní nebo zdravě kritický. Odmítáme jakékoliv vulgární projevy a nic neříkající výlevy.

6. Obsah článků a diskusí k nim závisí na rozhodnutí autorů. Majitel webu nenese žádnou odpovědnost za uveřejněné články. Pokud máte pocit, že můžete přispět svými zkušenostmi nebo názory, kontaktujte nás.

7. Nejsme politickou stranou a ani nemáme ambice se jí stát. Chceme jen přispět k zamyšlení a diskuzi, která by měla vést k širší celospolečenské změně.

8. Pokud nesouhlasíte s obsahem webu, nemusíte ho číst.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webový portál www.vysluhy.cz je provozován skupinou nadšenců v jejich volném čase za jejich peníze.

Každý návštěvník našeho webu je naším hostem, pokud respektuje výše uvedené zásady.

Formy registrace

Primární (pasivní) registrace - stáváte se členem širší komunity kolem portálu www.vysluhy.cz . Po registraci je člen informován o dění na portálu (dle stupně uživatelského oprávnění).

Sekundární (aktivní) registrace - stáváte se spolupracovníkem a platí pro vás podmínky viz. níže.

 

Články a autorství

V nové verzi tohoto portálu (od 1.6.2016) jsme rozšířili možnost pro další autory, kteří cítí a mají vizi pomoci dobré věci svým názorem a podnětem.

1. Každý může přispět jako autor svým textem. Důležité je se pouze zaregistrovat a poté požádat na adrese redakce[at]vysluhy.cz o získání autorizace redaktora.

2. Článek který napíšete bude zkontrolován a bude posouzen jeho přínos pro čtenáře portálu. Pokud bude redaktory uznán, bude zveřejněn pod vaším jménem. V opačném případě bude článek zamítnut. Pokud bude nutné některé věci povysvětlit nebo opravit, bude článek vrácen autorovi k přepracování. Zveřejnění článku není automatické.

3. Za články se nevyplácejí peníze.

4. Za obsah článku ručí jeho autor.

5. Bude-li zjištěno, že článek byl napsán se špatným úmyslem, bude článek bez vysvětlení stažen a autor již nedostane příležitost na našem webu publikovat. Dále je článek možno z webu stáhnout na základě žádosti autora.

Formy spolupráce

Neregistrovaný autor: Autor odesílá příspěvky redaktorovi, který je po jejich formální kontrole publikuje na webu pod jménem "neregistrovaný autor". Jméno (přezdívka) autora je uvedeno na konci v textu. Tento způsob spolupráce je obvyklý v případě, že autor publikuje článek jednorázově.


Registrovaný autor s přístupem do redakčního systému: Redaktor vytvoří pro autora profil v redakčním systému. V tomto profilu jsou nastavena práva tak, aby mohl autor vkládat články na web sám. Článek prochází pouze úrovní schvalování viz. výše. Tento způsob spolupráce připadá v úvahu u autorů, kteří chtějí přispívat pravidelně a ztotožňují se s preambulí viz výše.


Redaktor: Získá širší sadu oprávnění v redakčním systému umožňující mu podílet se nějakým způsobem na tvorbě webu jako celku.

 

Cítíme se oprávněni autorskou spolupráci s kýmkoli bez vysvětlení přerušit.

 
 

Jak chápat výsluhový příspěvek, co to vůbec je ?

"Příspěvek za službu i výsluhový příspěvek jsou koncipovány v právním řádu České republiky spolu s jinými dávkami jako určitá kompenzace práce vykonávané ve ztížených podmínkách a určitých osobních omezení vyplývajících z charakteru práce v ozbrojených složkách státu. Náleží všem, kteří splnili zákonem stanovené podmínky. Jsou součástí systému dávek sociálního charakteru souvisejících s ukončením služebního poměru. Vedle příspěvku za službu to jsou odchodné a platové vyrovnání (viz § 114 -- 119 zákona č. 186/1992 Sb. a § 33a zákona č. 76/1959 Sb.). Nárok na všechny tyto dávky se zachovává." - viz. nález ÚS 107/1996 Sb. (část II., pátý odstavec).

"Pokud jde o výsluhový příspěvek, ten navíc, na rozdíl od návrhu skupiny poslanců, nelze chápat jako součást odměny za práci, nýbrž podle stanoviska ministra práce a sociálních věcí, s nímž se Ústavní soud ztotožnil, jako samostatný příjem, který nebyl součástí tzv. služebního příjmu a není ani součástí platu příslušníků ozbrojených sil podle platných předpisů. Jde o zvláštní kategorii peněžního příjmu odůvodněnou do určité míry sociálními důvody." - viz. nález ÚS 107/1996 Sb. (část II., šestý odstavec).

Podmínky vzniku nároku na výsluhový příspěvek, jeho výpočtu a vyplácení upravují v ČR:

Statistika vyplácených výsluhových příspěvků MV ČR (HZS + P ČR)

A jak je to jinde ? Porovnejte !

Historický exkurz:

 

 
 

 

Načti do mobilu.